Zagreb - Remiza - Maceljska 11 
160 m2  dvije etaže
900 EUR   najam