tel 1:
098 28 45 15 
 
F.P.S. Nekretnine d.o.o. Rijeka
098 28 45 15
098 320 635
yasnabozic@gmail.com
 
Baška - Baška 
52 m2  
120.000 EUR   prodaja